Analiza de risc

Analiza de risc la securitatea fizica constituie fundamentul adoptarii masurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor si valorilor prevazute de lege, transpuse in planul de paza si proiectul sistemului de alarmare. In elaborarea analizelor de risc la securitatea fizica se tine cont de prevederile standardelor nationale sau europene privind managementul si tehnicile de evaluare a riscului.

Analiza de risc la securitatea fizica, se materializeaza prin documentatia intocmita in cadrul procesului standardizat de management al riscului, prin care se determina, in mod dinamic, masurile necesare si aplicabile, pentru incadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile. Documentatia specifica se inregistreaza la unitatea beneficiara dupa asumarea de catre conducatorul acesteia, urmand ca in termen de 60 de zile sa se realizeze implementarea masurilor stabilite. Procesul de efectuare a analizei de risc incepe dupa semnarea contractului de prestari servicii intre beneficiar si prestator, cu exceptia cazurilor de realizare prin structuri de specialitate proprii in regim intern.

Analiza de risc se efectueaza inaintea instituirii masurilor de securitate si se revizuieste in una din urmatoarele situatii:

  • cel putin odata la 3 ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni si externi care genereaza si/sau modifica riscurile la securitatea fizica a unitatii;
  • in cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectiva;
  • in cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, functionale sau a obiectului de activitate al unitatii.

 

Efectuarea analizei de risc implica parcurgerea urmatoarelor etape:

  • definirea parametrilor interni si externi care genereaza si/sau modifica riscurile la securitatea fizica a unitatii;
  • stabilirea metodei si a instrumentelor de lucru;
  • identificarea tuturor riscurilor la securitatea fizica, a zonelor de impact, evenimentelor si cauzelor riscului, precum si a potentialelor consecinte;
  • analizarea riscurilor la securitatea fizica;
  • estimarea riscurilor unitatii beneficiare;
  • intocmirea Raportului de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica

 

Citeste si despre servicii legate de Consultanta Tehnica de Specialitate »